Formları word formatında indirerek bilgisayarda işleyiniz. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.
Muafiyet Dilekçesi Word  
YÜKSEK LİSANS FORMLARI:  DOKTORA FORMLARI:                                                        
Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu (pdf)İndir (docx) Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu (pdf)İndir (docx)
Özel Öğrenci Başvuru Formu (pdf)İndir (docx) Özel Öğrenci Başvuru Formu (pdf)İndir (docx)
Danışman Atama Formu pdf     Word  
Kayıt Dondurma Talep Formu (pdf)İndir (docx) Kayıt Dondurma Talep Formu (pdf)İndir (docx)
Danışman Değişikliği Formu (pdf)İndir (docx) Danışman Değişikliği Formu (pdf)İndir (docx)
YL-Başvuru Formu (pdf),  İndir (docx) Niyet Mektubu (pdf), İndir (docx).
YL-Kesin Kayıt Formu   Word                                      Dr-Kesin Kayıt Formu World
YL-İkinci Tez Danışmanı Atama İstek Formu pdf)İndir (docx) Dr-Danışman Atama Formu pdf)İndir (docx)
YL-Seminer Öneri Formu (pdf), İndir (docx) Dr-İkinci Tez Danışmanı Atama İstek Formu pdf)İndir (docx)
YL-Seminer Değerlendirme Formu (pdf), İndir (docx) Dr-Seminer Öneri Formu (pdf)İndir (docx)
YL-Tez Önerisi Formu (pdf),   İndir (docx) Dr-Seminer Değerlendirme Formu (pdf)İndir (docx)
YL-Tez Savunma Başvuru Formu (pdf), İndir (docx) Dr- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (Word), İndir (docx)
YL-Tez Çalışma Orjinallik Raporu ve Beyan Belgesi (pdf)İndir (docx) Dr- Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı (Word), İndir (docx)
YL-Kişisel Tez Değerlendirme Formu (pdf)İndir (docx) Dr- Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı (pdf)İndir (docx)
YL-Tez Savunma Sınav Tutanağı (pdf),  İndir (docx) Dr- Doktora Yeterlik Sınavı Sonucu Bildirim Formu (pdf)İndir (docx)
YL-Yüksek Lisans Tez Onay Sayfası (pdf), İndir (docx) Dr-Tez Önerisi Formu (pdf)İndir (docx)
YL--İlişik Kesme Formu (pdf)İndir (docx) Dr- Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Word), İndir (docx)
  Dr- Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı  (Pdf) - (docx)
  Dr- Tez Ara Değerlendirme Tutanağı Formu (Word)İndir (docx)
  Dr-Tez Savunma Başvuru Formu (pdf)İndir (docx)
  Dr-Tez Çalışma Orjinallik Raporu ve Beyan Belgesi (pdf)İndir (docx)
  Dr-Tez Savunma Sınav Tutanağı (pdf)İndir (docx)
  Dr-Kişisel Tez Değerlendirme Formu (pdf)İndir (docx)
  Dr-Doktora Tez Onay Sayfası (pdf)İndir (docx)
  Dr-İlişik Kesme Formu (pdf)İndir (docx)


 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA