Enstitü Müdürü

 Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ
E-posta: fdilmec@harran.edu.tr
Tel: 0414 318 37 63


Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Halit AKBAŞ
E-posta: hakbas@harran.edu.tr
        
 Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ
E-posta: hdinc@harran.edu.tr
                                                                    
                                                                       Enstitü Sekreteri
                                                                          Çetin KILIÇ
                                                                      Tel: 0414 318 37 65   
                                     
                                                                                       


 

BOLOGNA