VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
 
GÜZ YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1 5361101 Genel Mikrobiyoloji I  S 1 0 1 2
2 5361102 Genel Mikrobiyoloji Uygulaması  S 0 2 1 2
3 5361103 İmmunoloji I  S 1 0 1 2
4 5361104 İmmunoloji-Seroloji Uygulaması S 0 2 1 2
5 5361105 Özel Mikrobiyoloji I  S 1 0 1 2
6 5361106 Özel Mikrobiyoloji Uygulaması  S 0 2 1 2
7 5361107 Tavuk Hastalıkları I  S 1 0 1 2
8 5361108 Tavuk Hastalıkları Uygulaması  S 0 2 1 2
9 5361109 Epidemiyoloji I  S 1 0 1 2
10 5361110 Genel Mikrobiyoloji II  S 1 0 1 2
11 5361111 İmmunoloji II S 1 0 1 2
12 5361112 Özel Mikrobiyoloji II S 1 0 1 2
13 5361113 Tavuk Hastalıkları II S 1 0 1 2
14 5361114 Epidemiyoloji II S 1 0 1 2
15 5361115 Özel Mikrobiyoloji III S 1 0 1 2
16 5361116 İmmunoloji III S 1 0 1 2
17 5361117 Özel Mikrobiyoloji IV S 1 0 1 2
18 5361118 İmmunoloji IV S 1 0 1 2
19 5361119 Biyoteknoloji I  S 1 0 1 2
20 5361120 Antijen-Antikor Reaksiyonları (Uygulama)  S 0 2 1 2
21 5361121 Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar (Uygulama)  S 0 2 1 2
22 5361122 Streptokokların Sero-Gruplandırılması  S 1 0 1 2
23 5361123 Mastitisin Laboratuvar Tanısı  S 1 0 1 2
24 5361124 Brucellosisin Laboratuvar Tanısı  S 1 0 1 2
25 5361125 Campylobacter İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
26 5361126 İmmunoterapi ve İmmunoproflaksi  S 1 0 1 2
27 5361127 Fajlar ve Fajla Tiplendirme  S 1 0 1 2
28 5361128 Biyoteknoloji II  S 1 0 1 2
29 5361129 Bakteriyel Virulens Faktörleri  S 1 0 1 2
30 5361130 İnfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizması  S 1 0 1 2
31 5361131 Kanatlı Viruslarının Genel Özellikleri  S 1 0 1 2
32 5361132 Antibiyotiklere Dirençlilik  S 1 0 1 2
33 5361133 Biyoteknoloji III  S 1 0 1 2
34 5361134 Otoimmun ve İmmun Yetmezlik Hastalıkları  S 1 0 1 2
35 5361135 Helicobacter İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
36 5361136 Enterobakteri İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
37 5361137 Kafes Kuşlarının İnfeksiyöz Hastalıkları  S 1 0 1 2
38 5361138 Asidorezistans Bakteri İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
39 5361139 Yetiştirme Hastalıkları S 4 0 4 6
40 5361140 Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri  S 4 0 4 6
41 5361141 Kanatlı İmmünolojisi  S 4 0 4 6
42 5361142 Aşılar  S 4 0 4 6
43 5361143 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon  S 4 0 4 6
44 5361144 Klinik Mikrobiyoloji  S 4 0 4 6
45 5361145 Yetiştirme Hastalıkları (Uygulama)  S 0 8 4 6
46 5361146 Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri (Uygulama)  S 0 8 4 6
47 5361147 Kanatlı Hastalıklarında Kullanılan İmmünolojik Yöntemler (Uygulama)  S 0 8 4 6
48 5361148 Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları  S 0 8 4 6
49 5361149 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Uygulama)  S 0 8 4 6
50 5361150 Klinik Mikrobiyoloji Uygulaması  S 0 8 4 6
51 5361151 Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik I  S 1 0 1 2
52 5361152 Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik II  S 1 0 1 2
53 5361153 Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar  S 3 0 3 5
54 5361154 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri  S 2 0 2 4
55 5361155 Deneme Hayvanları  S 2 0 2 4
56 5361156 Zoonotik İnfeksiyonlar  S 2 0 2 4
57 5361157 Çevre Mikrobiyolojisi  S 2 0 2 4
58 5361158 Antijen-Antikor Reaksiyonları  S 2 0 2 4
59 5361159 Bakteri Genetiği  S 2 0 2 4
60 5361160 Bakteri Metabolizması  S 2 0 2 4
61 5361161 Bakteriyolojide PCR  S 2 0 2 4
62 5361162 Kanatlı Hastalıklarının Moleküler Teşhisi  S 2 0 2 4
63 5361163 Mikrobiyoloji Literatürü  S 2 0 2 4
64 5361164 İnternette Mikrobiyoloji  S 2 0 2 4
65 5361165 Mikrobiyolojide Biyogüvenlik  S 2 0 2 4
66 5361166 Analitik Epidemiyoloji  S 2 0 2 4
67 5361167 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları  S 4 0 4 6
68 5361168 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları (Uygulama)  S 0 8 4 6
69 5361169 Domuzların Bakteriyel Hastalıkları  S 1 0 1 2
70 5361170 Domuz İmmunolojisi  S 1 0 1 2
71 5361171 Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi  S 1 0 1 2
72 5361172 Domuzların Bakteriyel Hastalıklarının Laboratuvar Teşhisi  S 1 0 1 2
73 5361173 Kafes Kuşlarının Noninfeksiyöz Hastalıkları S 1 0 1 2
74 5361174 Bakteriyel Hastalıklarda Vektörler S 3 0 3 5
75 5361175 Kanatlı Hayvanların Paraziter Hastalıkları S 3 0 3 5
76 5361176 Kanatlı Hayvanlarda Viral Hastalıkların Laboratuvar Teşhisi S 0 4 2 4
77 5361177 Kanatlı Hayvanlarda Paraziter Hastalıkların Laboratuvar Teşhisi S 0 4 2 4
78 5361178 Kanatlı Hayvanların Paraziter Zoonoz Hastalıkları S 1 0 1 2
79 5361179 Kanatlı Hayvanların Viral Zoonoz Hastalıkları S 1 0 1 2
 
80 5361196
Danışmanlık
Z
0 1 0 0
81 5361197
Seminer
Z-S
0 2 0 6
82 5361198
Uzmanlık Alan Dersi
Z
4 0 4 6
83 5361199
Tez Çalışması
Z
0 0 0 24
 
 
BAHAR YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1 5361201 Genel Mikrobiyoloji I  S 1 0 1 2
2 5361202 Genel Mikrobiyoloji Uygulaması  S 0 2 1 2
3 5361203 İmmunoloji I  S 1 0 1 2
4 5361204 İmmunoloji-Seroloji Uygulaması S 0 2 1 2
5 5361205 Özel Mikrobiyoloji I  S 1 0 1 2
6 5361206 Özel Mikrobiyoloji Uygulaması  S 0 2 1 2
7 5361207 Tavuk Hastalıkları I  S 1 0 1 2
8 5361208 Tavuk Hastalıkları Uygulaması  S 0 2 1 2
9 5361209 Epidemiyoloji I  S 1 0 1 2
10 5361210 Genel Mikrobiyoloji II  S 1 0 1 2
11 5361211 İmmunoloji II S 1 0 1 2
12 5361212 Özel Mikrobiyoloji II S 1 0 1 2
13 5361213 Tavuk Hastalıkları II S 1 0 1 2
14 5361214 Epidemiyoloji II S 1 0 1 2
15 5361215 Özel Mikrobiyoloji III S 1 0 1 2
16 5361216 İmmunoloji III S 1 0 1 2
17 5361217 Özel Mikrobiyoloji IV S 1 0 1 2
18 5361218 İmmunoloji IV S 1 0 1 2
19 5361219 Biyoteknoloji I  S 1 0 1 2
20 5361220 Antijen-Antikor Reaksiyonları (Uygulama)  S 0 2 1 2
21 5361221 Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar (Uygulama)  S 0 2 1 2
22 5361222 Streptokokların Sero-Gruplandırılması  S 1 0 1 2
23 5361223 Mastitisin Laboratuvar Tanısı  S 1 0 1 2
24 5361224 Brucellosisin Laboratuvar Tanısı  S 1 0 1 2
25 5361225 Campylobacter İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
26 5361226 İmmunoterapi ve İmmunoproflaksi  S 1 0 1 2
27 5361227 Fajlar ve Fajla Tiplendirme  S 1 0 1 2
28 5361228 Biyoteknoloji II  S 1 0 1 2
29 5361229 Bakteriyel Virulens Faktörleri  S 1 0 1 2
30 5361230 İnfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizması  S 1 0 1 2
31 5361231 Kanatlı Viruslarının Genel Özellikleri  S 1 0 1 2
32 5361232 Antibiyotiklere Dirençlilik  S 1 0 1 2
33 5361233 Biyoteknoloji III  S 1 0 1 2
34 5361234 Otoimmun ve İmmun Yetmezlik Hastalıkları  S 1 0 1 2
35 5361235 Helicobacter İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
36 5361236 Enterobakteri İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
37 5361237 Kafes Kuşlarının İnfeksiyöz Hastalıkları  S 1 0 1 2
38 5361238 Asidorezistans Bakteri İnfeksiyonları  S 1 0 1 2
39 5361239 Yetiştirme Hastalıkları S 4 0 4 6
40 5361240 Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri  S 4 0 4 6
41 5361241 Kanatlı İmmünolojisi  S 4 0 4 6
42 5361242 Aşılar  S 4 0 4 6
43 5361243 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon  S 4 0 4 6
44 5361244 Klinik Mikrobiyoloji  S 4 0 4 6
45 5361245 Yetiştirme Hastalıkları (Uygulama)  S 0 8 4 6
46 5361246 Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri (Uygulama)  S 0 8 4 6
47 5361247 Kanatlı Hastalıklarında Kullanılan İmmünolojik Yöntemler (Uygulama)  S 0 8 4 6
48 5361248 Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları  S 0 8 4 6
49 5361249 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Uygulama)  S 0 8 4 6
50 5361250 Klinik Mikrobiyoloji Uygulaması  S 0 8 4 6
51 5361251 Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik I  S 1 0 1 2
52 5361252 Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik II  S 1 0 1 2
53 5361253 Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar  S 3 0 3 5
54 5361254 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri  S 2 0 2 4
55 5361255 Deneme Hayvanları  S 2 0 2 4
56 5361256 Zoonotik İnfeksiyonlar  S 2 0 2 4
57 5361257 Çevre Mikrobiyolojisi  S 2 0 2 4
58 5361258 Antijen-Antikor Reaksiyonları  S 2 0 2 4
59 5361259 Bakteri Genetiği  S 2 0 2 4
60 5361260 Bakteri Metabolizması  S 2 0 2 4
61 5361261 Bakteriyolojide PCR  S 2 0 2 4
62 5361262 Kanatlı Hastalıklarının Moleküler Teşhisi  S 2 0 2 4
63 5361263 Mikrobiyoloji Literatürü  S 2 0 2 4
64 5361264 İnternette Mikrobiyoloji  S 2 0 2 4
65 5361265 Mikrobiyolojide Biyogüvenlik  S 2 0 2 4
66 5361266 Analitik Epidemiyoloji  S 2 0 2 4
67 5361267 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları  S 4 0 4 6
68 5361268 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları (Uygulama)  S 0 8 4 6
69 5361269 Domuzların Bakteriyel Hastalıkları  S 1 0 1 2
70 5361270 Domuz İmmunolojisi  S 1 0 1 2
71 5361271 Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi  S 1 0 1 2
72 5361272 Domuzların Bakteriyel Hastalıklarının Laboratuvar Teşhisi  S 1 0 1 2
73 5361273 Kafes Kuşlarının Noninfeksiyöz Hastalıkları S 1 0 1 2
74 5361274 Bakteriyel Hastalıklarda Vektörler S 3 0 3 5
75 5361275 Kanatlı Hayvanların Paraziter Hastalıkları S 3 0 3 5
76 5361276 Kanatlı Hayvanlarda Viral Hastalıkların Laboratuvar Teşhisi S 0 4 2 4
77 5361277 Kanatlı Hayvanlarda Paraziter Hastalıkların Laboratuvar Teşhisi S 0 4 2 4
78 5361278 Kanatlı Hayvanların Paraziter Zoonoz Hastalıkları S 1 0 1 2
79 5361279 Kanatlı Hayvanların Viral Zoonoz Hastalıkları S 1 0 1 2
 
80 5361296
Danışmanlık
Z
0 1 0 0
81 5361297
Seminer
Z-S
0 2 0 6
82 5361298
Uzmanlık Alan Dersi
Z
4 0 4 6
83 5361299
Tez Çalışması
Z
0 0 0 24
 

BOLOGNA