VETERİNER MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  
GÜZ YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1
5326101
Genel Mikrobiyoloji I
S 1 0 1 2
2
5326102
Genel Mikrobiyoloji Uygulaması
S 0 2 1 2
3
5326103
Genel Mikrobiyoloji II
S 1 0 1 2
4
5326104
Özel Mikrobiyoloji Uygulaması
S 0 2 1 2
5
5326105
İmmunoloji I
S 1 0 1 2
6
5326106
Tavuk Hastalıkları Uygulaması
S 0 2 1 2
7
5326107
Özel Mikrobiyoloji I
S 1 0 1 2
8
5326108
İmmunoloji II
S 1 0 1 2
9
5326109
Özel Mikrobiyoloji II
S 1 0 1 2
10
5326110
Epidemiyoloji II
S 1 0 1 2
11
5326111
Epidemiyoloji 1
S 1 0 1 2
12
5326112
Tavuk Hastalıkları I
S 1 0 1 2
13
5326113
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik 1
S 1 0 1 2
14
5326114
İmmunoloji-Seroloji Uygulaması
S 0 2 1 2
15
5326115
Mastitisin Laboratuvar Tanısı
S 1 0 1 2
16
5326116
Brusellozisin Laboratuvar Tanısı
S 1 0 1 2
17
5326117
Campylobacter İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
18
5326118
Bakteriyel Virulens Faktörleri
S 1 0 1 2
19
5326119
Kafes Kuşlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
S 1 0 1 2
20
5326120
Asidorezistans Bakteri İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
21
5326121
Yetiştirme Hastalıkları
S 4 0 4 8
22
5326122
Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri
S 4 0 4 8
23
5326123
Kanatlı İmmünolojisi
S 4 0 4 8
24
5326124
Aşılar
S 4 0 4 8
25
5326125
Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
S 4 0 4 8
26
5326126
Klinik Mikrobiyoloji
S 4 0 4 8
27
5326127
Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri
S 0 8 4 8
28
5326128
Kanatlı Hastalıklarında Kullanılan İmmünoloji...
S 0 8 4 8
29
5326129
Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
S 0 8 4 8
30
5326130
Zoonotik İnfeksiyonlar
S 1 0 1 2
31
5326131
Çevre Mikrobiyolojisi
S 1 0 1 2
32
5326132
Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar
S 1 0 1 2
33
5326133
Deneme Hayvanları
S 1 0 1 2
34
5326134
Domuzların Bakteriyel Hastalıkları
S 1 0 1 2
35
5326135
Domuz İmmunolojisi
S 1 0 1 2
36
5326136
İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
S 1 0 1 2
37
5326137
Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar
S 1 0 1 2
38
5326138
Streptokokların Sero-Gruplandırılması
S 1 0 1 2
39
5326139
Antijen-Antikor Reaksiyonları
S 1 0 1 2
40
5326140
Fajlar ve Fajla Tiplendirme
S 1 0 1 2
41
5326141
Biyoteknoloji II
S 1 0 1 2
42
5326142
Antijen-Antikor Reaksiyonları
S 0 2 1 2
43
5326143
İnfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizma...
S 1 0 1 2
44
5326144
Kanatlı Vıruslarının Genel Özellikleri
S 1 0 1 2
45
5326145
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik I...
S 1 0 1 2
46
5326146
Helicobacter İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
47
5326147
Enterobakteri İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
48
5326148
Yetiştirme Hastalıkları Uygulaması
S 0 8 4 8
49
5326149
Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları
S 0 8 4 8
50
5326150
Klinik Mikrobiyoloji Uygulaması
S 0 8 4 8
51
5326151
Tavuk Hastalıkları II
S 1 0 1 2
52
5326152
Biyoteknoloji I
S 1 0 1 2
53
5326153
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
S 1 0 1 2
54
5326154
Domuzların Bakteriyel Hastalıklarının Laborat...
S 1 0 1 2
 
55 5326196
Danışmanlık
Z
0 1 0 0
56 5326197
Seminer
Z-S
0 2 0 6
57 5326198
Uzmanlık Alan Dersi
Z
4 0 4 6
58 5326199
Tez Çalışması
Z
0 0 0 24
 
  
BAHAR YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1
5326201
Genel Mikrobiyoloji I
S 1 0 1 2
2
5326202
Genel Mikrobiyoloji Uygulaması
S 0 2 1 2
3
5326203
Genel Mikrobiyoloji II
S 1 0 1 2
4
5326204
Özel Mikrobiyoloji Uygulaması
S 0 2 1 2
5
5326205
İmmunoloji I
S 1 0 1 2
6
5326206
Tavuk Hastalıkları Uygulaması
S 0 2 1 2
7
5326207
Özel Mikrobiyoloji I
S 1 0 1 2
8
5326208
İmmunoloji II
S 1 0 1 2
9
5326209
Özel Mikrobiyoloji II
S 1 0 1 2
10
5326210
Epidemiyoloji II
S 1 0 1 2
11
5326211
Epidemiyoloji I
S 1 0 1 2
12
5326212
Tavuk Hastalıkları I
S 1 0 1 2
13
5326213
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik I
S 1 0 1 2
14
5326214
İmmunoloji-Seroloji Uygulaması
S 0 2 1 2
15
5326215
Mastitisin Laboratuvar Tanısı
S 1 0 1 2
16
5326216
Brusellozisin Laboratuvar Tanısı
S 1 0 1 2
17
5326217
Campylobacter İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
18
5326218
Bakteriyel Virulens Faktörleri
S 1 0 1 2
19
5326219
Kafes Kuşlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
S 1 0 1 2
20
5326220
Asidorezistans Bakteri İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
21
5326221
Yetiştirme Hastalıkları
S 4 0 4 8
22
5326222
Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri
S 4 0 4 8
23
5326223
Kanatlı İmmünolojisi
S 4 0 4 8
24
5326224
Aşılar
S 4 0 4 8
25
5326225
Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
S 4 0 4 8
26
5326226
Klinik Mikrobiyoloji
S 4 0 4 8
27
5326227
Bakterilerin Moleküler Tiplendirme Yöntemleri
S 0 8 4 8
28
5326228
Kanatlı Hastalıklarında Kullanılan İmmünoloji...
S 0 8 4 8
29
5326229
Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
S 0 8 4 8
30
5326230
Zoonotik İnfeksiyonlar
S 1 0 1 2
31
5326231
Çevre Mikrobiyolojisi
S 1 0 1 2
32
5326232
Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar
S 1 0 1 2
33
5326233
Deneme Hayvanları
S 1 0 1 2
34
5326234
Domuzların Bakteriyel Hastalıkları
S 1 0 1 2
35
5326235
Domuz İmmunolojisi
S 1 0 1 2
36
5326236
İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
S 1 0 1 2
37
5326237
Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar
S 1 0 1 2
38
5326238
Streptokokların Sero-Gruplandırılması
S 1 0 1 2
39
5326239
Antijen-Antikor Reaksiyonları
S 1 0 1 2
40
5326240
Fajlar ve Fajla Tiplendirme
S 1 0 1 2
41
5326241
Biyoteknoloji II
S 1 0 1 2
42
5326242
Antijen-Antikor Reaksiyonları
S 0 2 1 2
43
5326243
İnfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizma...
S 1 0 1 2
44
5326244
Kanatlı Vıruslarının Genel Özellikleri
S 1 0 1 2
45
5326245
Mikrobiyoloji ve Epidemiyolojide İstatistik I...
S 1 0 1 2
46
5326246
Helicobacter İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
47
5326247
Enterobakteri İnfeksiyonları
S 1 0 1 2
48
5326248
Yetiştirme Hastalıkları Uygulaması
S 0 8 4 8
49
5326249
Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları
S 0 8 4 8
50
5326250
Klinik Mikrobiyoloji Uygulaması
S 0 8 4 8
51
5326251
Tavuk Hastalıkları II
S 1 0 1 2
52
5326252
Biyoteknoloji I
S 1 0 1 2
53
5326253
Bakteriyel Domuz Hastalıkları Epidemiyolojisi
S 1 0 1 2
54
5326254
Domuzların Bakteriyel Hastalıklarının Laborat...
S 1 0 1 2
 
55 5326296
Danışmanlık
Z
0 1 0 0
56 5326297
Seminer
Z-S
0 2 0 6
57 5326298
Uzmanlık Alan Dersi
Z
4 0 4 6
58 5326299
Tez Çalışması
Z
0 0 0 24
 
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA