VETERİNER PARAZİTOLOJİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
 GÜZ YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1 5314101 Genel Parazitoloji  Z 2 0 2 4
2 5314102 Trematodlar, Cestodlar Z 2 0 2 3
3 5314103 Mallophaga, Anoplura, Siphonaptera Z 1 0 1 2
4 5314104 Mastigophora  Z 1 0 1 2
5 5314105 Koksidiyosiz Z 2 0 2 3
6 5314106 Sarcosporodiose,Cryptospridiose, Toxoplasmose Z 2 0 2 4
7 5314107  Zoonoz Helmintler S 2 0 2 3
8 5314108  Koyun, Keçi ve Sığırlarda Görülen Helmintler S 2 2 3 4
9 5314109 Helmint Hastalıklarının Epidemiyolojisi S 2 0 2 3
10 5314110 Protozoonların Genel Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri S 1 0 1 2
11 5314111 Kene Türlerinin İdentifikasyonu ve Kontrol Yöntemleri S 2 0 2 3
12 5314112 Parazit İnsectlerin İdentifikasyonu, Biyoloji ve Epidemiyolojileri S 2 0 2 3
13 5314113 Nematod Hastalıkları S 2 0 2 3
14 5314114 Kedi ve Köpeklerde Bulunan Parazit Arthropodlar ve Protozoonlar S 2 0 2 3
15 5314115 Protozoer Hastalıkların Serolojik Teşhisleri S 1 0 1 2
16 5314116 Acarisid ve İnsectler ve Bunların Uygulama Yöntemleri S 1 0 1 2
17 5314117 Babesiosis S 2 0 2 3
18 5314118 Theileriosis S 2 0 2 4
19 5314119 Dipteranın Taksonomisi, Morfolojileri, Biyolojileri S 2 0 2 3
20 5314120 Uyuz Etkenleri ve Medikal Önemi Olan Diğer Akarlar S 2 0 2 4
21 5314121 Myiasis S 2 0 2 3
22 5314122 Parazitolojide Dışkı Muayene Teknikleri ve Parazitlerin Toplanması ve Saklanması S 0 2 1 3
23 5314123 Balıklarda Görülen Parazitler S 1 0 1 2
24 5314124 Zoonoz Arthropod ve Protozoonlar S 2 0 2 3
25 5314125 İnsect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilme Metodları S 2 0 2 3
26 5314126 Kanatlıların Ektoparazitler ve Protozoer Hastalıkları S 2 0 2 3
27 5314127 Arıların Ektoparazitleri ve Protozoer Hastalıkları S 2 0 2 4
28 5314128 Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metodlar S 2 0 2 3
29 5314129  Helmintlerin İdentifikasyonu S 2 0 2 4
30 5314130  Helmint Hastalıklarında Serolojik Tanı Yöntemleri S 2 0 2 3
31 5314131  Helmintlerin Sağaltımı ve Konrolü S 2 0 2 3
32 5314132  Kedi ve Köpeklerin Helmintleri S 2 0 2 3
33 5314133  Atlarda Görülen Helmintler S 2 0 2 3
34 5314134  Kanatlılarda Görülen Parazitler S 2 0 2 3
35 5314135  Echinococcus S 2 0 2 3
 
36 5314196
Danışmanlık
Z
0 1 0 0
37 5314197
Seminer
Z-S
0 2 0 6
38 5314198
Uzmanlık Alan Dersi
Z
4 0 4 6
39 5314199
Tez Çalışması
Z
0 0 0 24
 
 
BAHAR YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1 5314201 Genel Parazitoloji  Z 2 0 2 4
2 5314202 Trematodlar, Cestodlar Z 2 0 2 3
3 5314203 Mallophaga, Anoplura, Siphonaptera Z 1 0 1 2
4 5314204 Mastigophora  Z 1 0 1 2
5 5314205 Koksidiyosiz Z 2 0 2 3
6 5314206 Sarcosporodiose,Cryptospridiose, Toxoplasmose Z 2 0 2 4
7 5314207  Zoonoz Helmintler S 2 0 2 3
8 5314208  Koyun, Keçi ve Sığırlarda Görülen Helmintler S 2 2 3 4
9 5314209 Helmint Hastalıklarının Epidemiyolojisi S 2 0 2 3
10 5314210 Protozoonların Genel Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri S 1 0 1 2
11 5314211 Kene Türlerinin İdentifikasyonu ve Kontrol Yöntemleri S 2 0 2 3
12 5314212 Parazit İnsectlerin İdentifikasyonu, Biyoloji ve Epidemiyolojileri S 2 0 2 3
13 5314213 Nematod Hastalıkları S 2 0 2 3
14 5314214 Kedi ve Köpeklerde Bulunan Parazit Arthropodlar ve Protozoonlar S 2 0 2 3
15 5314215 Protozoer Hastalıkların Serolojik Teşhisleri S 1 0 1 2
16 5314216 Acarisid ve İnsectler ve Bunların Uygulama Yöntemleri S 1 0 1 2
17 5314217 Babesiosis S 2 0 2 3
18 5314218 Theileriosis S 2 0 2 4
19 5314219 Dipteranın Taksonomisi, Morfolojileri, Biyolojileri S 2 0 2 3
20 5314220 Uyuz Etkenleri ve Medikal Önemi Olan Diğer Akarlar S 2 0 2 4
21 5314221 Myiasis S 2 0 2 3
22 5314222 Parazitolojide Dışkı Muayene Teknikleri ve Parazitlerin Toplanması ve Saklanması S 0 2 1 3
23 5314223 Balıklarda Görülen Parazitler S 1 0 1 2
24 5314224 Zoonoz Arthropod ve Protozoonlar S 2 0 2 3
25 5314225 İnsect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilme Metodları S 2 0 2 3
26 5314226 Kanatlıların Ektoparazitler ve Protozoer Hastalıkları S 2 0 2 3
27 5314227 Arıların Ektoparazitleri ve Protozoer Hastalıkları S 2 0 2 4
28 5314228 Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metodlar S 2 0 2 3
29 5314229  Helmintlerin İdentifikasyonu S 2 0 2 4
30 5314230  Helmint Hastalıklarında Serolojik Tanı Yöntemleri S 2 0 2 3
31 5314231  Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrolü S 2 0 2 3
32 5314232  Kedi ve Köpeklerin Helmintleri S 2 0 2 3
33 5314233  Atlarda Görülen Helmintler S 2 0 2 3
34 5314234  Kanatlılarda Görülen Parazitler S 2 0 2 3
35 5314235  Echinococcus S 2 0 2 3
 
36 5314296
Danışmanlık
Z
0 1 0 0
37 5314297
Seminer
Z-S
0 2 0 6
38 5314298
Uzmanlık Alan Dersi
Z
4 0 4 6
39 5314299
Tez Çalışması
Z
0 0 0 24
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA