Formları word formatında indirerek bilgisayarda işleyiniz. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.
YÜKSEK LİSANS FORMLARI:  DOKTORA FORMLARI:                                                        
Belge İstek Formu (pdf)İndir (docx) Belge İstek Formu (pdf)İndir (docx)
Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu (pdf)İndir (docx) Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu (pdf)İndir (docx)
Özel Öğrenci Başvuru Formu (pdf)İndir (docx) Özel Öğrenci Başvuru Formu (pdf)İndir (docx)
Kayıt Dondurma Talep Formu (pdf)İndir (docx) Kayıt Dondurma Talep Formu (pdf)İndir (docx)
Danışman Değişikliği Formu (pdf)İndir (docx) Danışman Değişikliği Formu (pdf)İndir (docx)
YL1-Başvuru Formu (pdf),  İndir (docx) D1-Başvuru Formu (pdf),  İndir (docx)
YL2-Kesin Kayıt Formu (pdf),  İndir (docx) D2-Kesin Kayıt Formu (pdf),  İndir (docx)
YL3-Danışman Atama Formu pdf)İndir (docx) D3-Danışman Atama Formu pdf)İndir (docx)
YL4-Seminer Öneri Formu (pdf), İndir (docx) D4-Seminer Öneri Formu (pdf)İndir (docx)
YL5-Seminer Değerlendirme Formu (pdf), İndir (docx) D5-Seminer Değerlendirme Formu (pdf)İndir (docx)
YL6-Tez Önerisi Formu (pdf)İndir (docx) D6- Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu (pdf)İndir (docx)
YL7-Tez Savunma Başvuru Formu (pdf)İndir (docx) D7- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (pdf)İndir (docx)
YL8-Tez Çalışma Orjinallik Raporu ve Beyan Belgesi (pdf)İndir (docx) D8- Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı (pdf)İndir (docx)
YL9-Kişisel Tez Değerlendirme Formu (pdf)İndir (docx) D9- Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı (pdf)İndir (docx)
YL10-Tez Savunma Sınav Tutanağı (pdf)İndir (docx) D10- Doktora Yeterlik Sınavı Sonucu Bildirim Formu (pdf)İndir (docx)
YL11-Yüksek Lisans Tez Onay Sayfası (pdf), İndir (docx) D11-Tez Önerisi Formu (pdf)İndir (docx)
YL12--İlişik Kesme Formu (pdf)İndir (docx) D12- Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (pdf)İndir (docx)
  D13- Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı (pdf)İndir (docx)
  D14- Tez Ara Değerlendirme Tutanağı Formu (pdf)İndir (docx)
  D15-Tez Savunma Başvuru Formu (pdf)İndir (docx)
  D16-Tez Çalışma Orjinallik Raporu ve Beyan Belgesi (pdf)İndir (docx)
  D17-Tez Savunma Sınav Tutanağı (pdf)İndir (docx)
  D18-Kişisel Tez Değerlendirme Formu (pdf)İndir (docx)
  D19-Doktora Tez Onay Sayfası (pdf)İndir (docx)
  D20-İlişik Kesme Formu (pdf)İndir (docx)


 

BOLOGNA