KALP DAMAR CERRAHİSİ (PERFÜZYON TEKNOLOJİSİ) DOKTORA PROGRAMI
  
GÜZ YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1    5328101
Perfüzyon Teknikleri ve Perfüzyonistlik
S 3 0 3 6
2     5328102
Perfüzyonda Tıbbi Tetkikler
S 2 2 3 6
3     5328103
Kardiyovasküler Cerrahi
S 2 2 3 6
4     5328104
Göğüs Cerrahisi
S 2 2 3 6
5      5328105
Ekstrakorporal Yaşam Desteği ve Ekstrakorporal Devreler
S 2 2 3 6
6       5328106
Kardiyopulmoner Bypass
S 2 2 3 6
7      5328107
Perfüzyon Teknikleri ve Perfüzyon İdaresi
S 2 2 3 6
8   5328108
Yetişkin ve Pediatrik Perfüzyon
S 3 0 3 6
9 5328109
Perfüzyon Cihazları ve Perfüzyonel Cihaz Tasarımı
S 2 2 3 6
10 5328110
Perfüzyonda Monitörizasyon
S 3 0 3 6
11 5328111
Ecmo
S 2 2 3 6
12 5328112
Kan Fizyolojisi
S 2

2

3

6
13 5328113
Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi
S 3 0 3 6
14 5328114
Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Anatomisi
S 3 0 3 6
15 5328115
Biyofizik- Akışkan Dinamiği
S 3 0 3 6
16 5328116
Dolaşım ve Solunum Biyofiziği
S 3 0 3 6
17 5328117
Girişimsel Kardiyoloji ve Anjiyografi
S 2 2 3 6
18 5328118
Yoğun Bakım
S 2 2 3 6
19 5328119
Anestezi ve Reanimasyon
S 2 2 3 6
20 5328120
Kardiyovasküler Farmakoloji
S 3 0 3 6
21 5328121
Cerrahide Kullanılan Ameliyathane Malzemeleri
S 2 2 3 6
22 5328122
İnflamatuar Yanıt
S 3 0 3 6
23 5328123
Biyomedikal Teknoloji
S 2 2 3 6
 
24 5328196
Danışmanlık
Z 0 1 0 0
25 5328197
Seminer
Z-S 0 2 0 6
26 5328198
Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 4 6
27 5328199
Tez Çalışması
Z 0 0 0 24
 
 
 BAHAR YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1    5328201
Perfüzyon Teknikleri ve Perfüzyonistlik
S 3 0 3 6
2     5328202
Perfüzyonda Tıbbi Tetkikler
S 2 2 3 6
3    5328203
Kardiyovasküler Cerrahi
S 2 2 3 6
4      5328204
Göğüs Cerrahisi
S 2 2 3 6
5      5328205
Ekstrakorporal Yaşam Desteği ve Ekstrakorporal Devreler
S 2 2 3 6
6     5328206
Kardiyopulmoner Bypass
S 2 2 3 6
7     5328207
Perfüzyon Teknikleri ve Perfüzyon İdaresi
S 2 2 3 6
8   5328208
Yetişkin ve Pediatrik Perfüzyon
S 3 0 3 6
9 5328209
Perfüzyon Cihazları ve Perfüzyonel Cihaz Tasarımı
S 2 2 3 6
10 5328210
Perfüzyonda Monitörizasyon
S 3 0 3 6
11 5328211
Ecmo
S 2 2 3 6
12 5328212
Kan Fizyolojisi
S 2

2

3

6
13 5328213
Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi
S 3 0 3 6
14 5328214
Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Anatomisi
S 3 0 3 6
15 5328215
Biyofizik- Akışkan Dinamiği
S 3 0 3 6
16 5328216
Dolaşım ve Solunum Biyofiziği
S 3 0 3 6
17 5328217
Girişimsel Kardiyoloji ve Anjiyografi
S 2 2 3 6
18 5328218
Yoğun Bakım
S 2 2 3 6
19 5328219
Anestezi ve Reanimasyon
S 2 2 3 6
20 5328220
Kardiyovasküler Farmakoloji
S 3 0 3 6
21 5328221
Cerrahide Kullanılan Ameliyathane Malzemeleri
S 2 2 3 6
22 5328222
İnflamatuar Yanıt
S 3 0 3 6
23 5328223
Biyomedikal Teknoloji
S 2 2 3 6
 
24 5328296
Danışmanlık
Z 0 1 0 0
25 5328297
Seminer
Z-S 0 2 0 6
26 5328298
Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 4 6
27 5328299
Tez Çalışması
Z 0 0 0 24
 

BOLOGNA