TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ   
               
TIP PROGRAMLARI  
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI  
Sıra Öğrenci No Adı-Soyadı Program Danışmanı Tezin Konusu Tez Bitişi  
1. 96TFBK011 Halil DEMİR Y. Lisans Doç. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Tütün ve Sigara İçenlerde Serum Tiyosiyanat Seviyeleri İle Selenyum C Vitamini ve Lipit Peroksidasyonu Seviyelerinin Araştırılması 2004  
2 96TFBK012 Necat BİKBAY Y. Lisans Doç. Dr. Özcan EREL Sıtma Hastalarında Plazma A ve E Vitamin Düzeyleri 2004  
3 2002TFBK049 Yasemin BEHRAM Y. Lisans Doç. Dr. Özcan EREL Kırmızı Havuc Suyunun (Şalgam Suyu) Toplam Antioksidan Kapasitesinin Vivo Olarak Araştırılması 2004  
4. 2002TFBK048 Yüsra YAZAR Y. Lisans Doç. Dr. Özcan EREL Marketlerde Hazır, Aktarlarda Ham Madde Satılan Bazı Bitkisel Kaynaklı İçeceklerin Toplam Antioksidan Kapasitelerin Ve Toplam Fenol İçeriklerinin Araştırılması 2004  
5. 2002TFBK034 Bekir ÖZDEMİR Y. Lisans Doç. Dr. Özcan EREL Yerli ve Yabancı Çayların Antioksidatif Etkilerinin İn Vivo Araştırılması 2002  
6. 2001TFBK033 Yunus DOĞAN Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Nurten AKSOY Ratlarda Meyan Kökünün Oksidatif Sistem Üzerine Etkileri 2002  
7. 35302004 Zübeyde ÜNLÜ Y. Lisans Prof. Dr. Özcan EREL Geleneksel Olarak Tüketilen Ve Aktarlarda Satılan Bitkilerin Antiinflamatuar Ve Antioksidan Özellikleri 2005  
8. 25302004 Salih GÜZEL Y. Lisans Prof. Dr. Özcan EREL Gıda Olarak Tüketilen Çeşitli Sıvı Yağların Toplam Antioksidant Aktivitelerinin Ve Toplam Fenol İçeriklerinin İn Vitro Ölçülmesi 2005  
9. 25302002 Necla GÜNAYDIN Y. Lisans Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Uzun Süreli Alüminyum Kaplarda Yapılan Yoğurtlarla Beslenenlerde Plazma Alüminyum Seviyeleri İle Oksidatif Durum Arasındaki İlişkinin Araştırılması   2005  
10. 35302001 Hakim ÇELİK Y. Lisans Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Sıtma Hastalarında Oksidatif Stres Ve Mononükleer Lenfosit DNA Hasarının Araştırılması 2005  
11. 35302003 Niyet COŞAR Y. Lisans Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Aktif Ve Kronik Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Oksidatif NDA Hasarının Araştırılması  2006  
12. 35302005 Şervan ERSÖZ Y. Lisans        
13. 45302001 Mehmet DOĞAN Y. Lisans Prof. Dr. Özcan EREL Marketlerde ve Aktarlarda Satılan Balların Antioksidan ve Okasidan Kapasitesinin Araştırılması 2007  
14. 45302002 Mustafa GÖÇEBE Y. Lisans Doç. Dr. Nurten AKSOY Hipertrofi Hastalarda Kan Prolidas Aktiviteleri 2007  
15. 45302003 Kevser ELÇİ Y. Lisans Prof. Dr. Özcan EREL Hipertansiyonlu Hastalarda Kan Prolidas Aktiviteleri 2007  
16. 75302001 Abdullah TAŞKIN Y. Lisans Prof. Dr. Nurten AKSOY Sıtma Hastalarında Lökositlerin Oksidatif Stresinin Araştırılması 2010  
17.   75302002 İbrahim BEKTAŞ Y. Lisans Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Hücre Kültürü Ortamında Çörek Oto (Nigella Sativa) ve Sarımsak (Allium Sativum) Ekstralarının DNA Hasarı Üzerine Etkisinin Araştırılması. 2010  
18. 75302003 Meryem KOYUNCU Y. Lisans Prof. Dr. Nurten AKSOY Fenilketonürili Hastalarda Prolidaz Enzim Aktivitesinin Araştırılması 2010  
19. 95302003 Ertan UYGÜL Y. Lisans Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT Türkiye De Üretilen Ballarda Mineral Ve Eser Element Konsantrasyonlarının Araştırılması 2010  
   
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
1. 96TFCS008 Hamide SÖYLER Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÖSECİK Anne Sütünde ve Anne Sütüyle Beslenen Bebeklerde (0-6 Ay) Zn (Çinko) Düzeyi ve Bunun Bebek Gelişimi Üzerindeki Etkileri 2001  
2. 96TFCS007 Hatice GÜNEŞ Y. Lisans Doç. Dr. Ahmet KOÇ Şanlıurfa İli (6-12 Yaş) İlkokul Çocuklarında Demir, Çinko, Bakır Eksikliğinin Sıklığı ve Okul Başarısına Etkileri 1998  
   
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
1. 96TFTB004 M. Selim ÖZER Y. Lisans Prof. Dr. Gürbüz AKSOY Gap Bölgesi Paraziter Hastalıklar Profili İle Bazı Çevresel Faktörler Arasındaki İlişkiler ve Gap Sonrası Sağlık Hizmetleri Prediksiyon Modeli 1998  
2. 96TFTB006 Hasan AYDOĞDU Y. Lisans Prof. Dr. Gürbüz AKSOY Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Sağlık Hizmetleri Profili ve İstatistiksel Analizi 1998  
   
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI  
1. 96TFFZ015 Hüseyin YABA Y. Lisans Doç. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Tütün İçenlerde C ve E Vitaminlerinin Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 1999  
2. 96TFFZ021 M. Yaşar DÖRTBUDAK Y. Lisans Doç. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Deneysel Diabette Bazı Hematolojik Değerler, Troid Hormonu Düzeyleri ve Pankreas Histopatolojisi Üzerinde Selenyum ve E Vitamini Etkisinin Araştırılması 2001  
3. 96TFFZ022 M. Şevki ÇADIRCI Y. Lisans Doç. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Deneysel Diabette Lipit Profili ve Bazı Minareller İle Böbrek Histopatolojisi Üzerinde Selenyum ve E Vitamini Etkisinin Araştırılması 2001  
4. 15305001 Hüsna ÖDEMİŞ Y. Lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Sigara İçen Gebelerde Vitamin C ve E’nin bazı fizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılması 2006  
5. 35305001 Sevgi ACUN Y. Lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Sigara İçen Gebelerde Diyetsel Vitamin Verilmesinin Kordon Kanı Lipid Profili Ve Antioksidan Statü Üzerine Etkileri    2006  
6. 55305001 Tevhide ARABACI Y. Lisans Prof. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Sigara İçenlerde Vitamin C ve E’nin Kapiller Kan Oksijen Satürasyonu İle Bazı Fizyolojik ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2008  
    
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
1. 96TFMB018 Feridun AKKAFA Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Şanlıurfa İlinde Görülen Phlebotomus Türleri 1999  
2. 35309001 Ayşe Nuriye VARIŞLI Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZBİLGE Cutaneous Leishmaniais’li Hastaların Tanı Ve Takibinde Real-Time PCR Kullanımı 2005  
3. 45310001 Gülcan GÜRSES Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI HBS Ag Negatif Olgularda HBV DNA Pozitifliğinin Araştırılması 2006  
4. 55310002 Müslüm TOPRAK Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Şanlıurfa Bölgesinde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı ve Elisa Yöntemi ve Entamoeba Histolytica Sıklığının Araştırılması 2007  
5. 45310002 M. Şükrü ÇİNİ Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Bölgemizde Helmint Yumurtalarının Saptanmasında Direk Mikroskobik, Formalin-Eter Sedimantasyon ve Kato –Katz Tekniklerinin Karşılaştırılması 2007  
6. 45310003 Fatma YAŞAR Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Şanlıurfa’da Satışa Sunulan Taze, Tuzlu ve Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri 2008  
7. 55310003 Müjgan YÜCEL TAŞAN Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Düşük Yapan Hastalarda Toxoplaşma Gondii Antikorları Dağılımının Makroelisa Tekniği İle Araştırılması 2008  
8. 65310001 Nebiye YENTÜR DONİ Y. Lisans Doç. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK Parazitlerinin 0-6 Yaş Arası Çocuklarda Fiziksel, Mental ve Nöromotor Gelişim Üzerine Etkileri 2008  
9. 55310001 İbrahim Halil ŞAHİN Y. Lisans Doç. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK Şanlıurfa İl    Merkezindeki Brucellozis Açısından Risk Taşıyan Gruplarda Brucella Seroprevalansı ve tanıda Kullanılan Serolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2009  
10 75310001 Fatih ÇAKIR Y. Lisans Prof. Dr. Sami TAŞÇI Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine İshal Şikayeti İle Başvuran Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımının Araştırılması 2010  
   
TIP TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI  
1. 00TFTD028 Nesrin KUDAY Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Şahin AKSOY Sınırlı Sağlık Kaynaklarının Dağıtılmasında Karşılaşılan Etik Sorunlar 2001  
2. 01TFTD035 Zehra EDİSAN Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Şahin AKSOY Çağlar boyunca elin teşhis ve Tedavide kullanımı 2002  
3. 25303001 Ebru ÇEVİK Y. Lisans Doç. Dr. Şahin AKSOY Ölüme Götüren Süreçte Ölümde Hemşirelerin Karşılaştığı Etik Sorunlar  2005  
   
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI  
1. 99TFFR027 Elif OĞUZ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr.S. Oktay ARSLAN Kapsaisin’in H. Pylori ve Diğer Bazı Bakterilere Karşı Olası Etkilerinin Araştırılması 2002  
2. 55304001 Mustafa AĞADAYI Y. Lisans Yrd. Doç. Dr.S. Oktay ARSLAN Akut Çocuk İshallerinde Kullanılan Tedavi Yöntemleri 2006  
3. 99TFFR026 İ. Levent ÇELİK Y. Lisans Öğr. Gör. Elif OĞUZ Timokino (Thymoguinona) Deneysel Mide Hasarında Koruyucu Etkisinin Araştırılması 2003  
   
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI  
1. 45309001 Yasemin BAKAR  Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ  Kardiopulmoner Bypass’ta Magnezyumun Önemi 2007  
2. 45309002 Ezhar KORKMAZ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ Kaplı ve Kaplı Olmayan Oksijenatörlerde Kardiopulmoner Bypass Sistemlerin Antioksidanlar Üzerinde Etkileri 2007  
3. 45309003 Reşat DİKME Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖZ Kardiopulmoner Bypass Sırasında Oluşan Oksidatif Stres ve DNA Hasarının Araştırılması 2007  
   
   
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI  
1. 96TFHS005 Burhan CEBECİ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Yaşar NAZLIGÜL Şanlıurfa’da İşyeri Mutfak ve Yemekhanelerinde Çalışan Personelde Salmonella Portörlüğünün Araştırılması 1998  
2. 45306001 Fatma MUTLU Y. Lisans Doç. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Şanlıurfa İli Hastanelerinde Toplum Kökenli Pnömoni Tanısı İle Yatan Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı 2006  
3. 96TFHS006 Filiz TAŞ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mahmut KATI Annelerin Süt Çocukları Beslenmesi İle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları 1998  
4. 45306003 Ebru KELEŞ Y. Lisans Doç. Dr. Mehmet Ali KURÇER Gebelikte Sigara Kullanımının Bazı Obstetrik Durumların Ve Sosyodemografik Özelliklerin Postpartum Depresyon Üzerine Etkisi 2007  
5 45306005 Dilek AK Y. Lisans Doç. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaşları Arasındaki Evli Kadınlarda Ruhsal Bozukluk Prev Alansı Ve Etkileyen Faktörler   2007  
6. 45306004 Ferdal YÜCEL Y. Lisans Doç. Dr. Mehmet Ali KURÇER Harran Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Kişilik Tiplerine Göre Sigara Bırakma Konusundaki Yaklaşımları 2007  
7. 55306001 İbrahim Halil İNAKÇİ Y. Lisans Doç. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Şanlıurfa İlinde Lot Kalite Tekniği ile Aşılama Oranlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2007  
8. 55306003 Evin KIRMIZITOPRAK Y. Lisans Doç. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi 2007  
9. 55306002 Öznur KANDEMİR Y. Lisans Doç. Dr. Mehmet Ali KURÇER Şanlıurfa İli Viranşehir İlçe Merkezinde Sağlık Personelinin Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi Tutum ve Mesleki Uygulamaları 2007  
10 95306001 Suzan HAVLİOĞLU Y. Lisans Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Göçebe Mevsimlik Tarım İşçisi Ergenlerde Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Sorun Davranışları Sıklığı 2011  
   
VETERİNER PROGRAMI  
CERRAHİ ANABİLİM DALI  (VET)  
1. 00VFCR029 Hasan SETKAYA Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Nihat ŞINDAK Birecik İlçesi ve Çevre Köylerindeki Koyun Popilasyonunda Piyetenin İnsidansi ve Sağaltımı 2004  
2. 00VFCR039 Mehmet ŞAKAR Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. H. Selçuk BİRİCİK Köpeklerde Sedatif Ve Opioid Kombinasyonlarının Gözyaşı Sekresyonu Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması 2004  
3. 35318002 Güler TURSUN Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Ali HAYAT Köpeklerde Holothan Ve Desfluran Anestezisinin Ekg Üzerine Etkileri 2006  
4. 35318001 Haydar ALBAYRAK Y. Lisans Doç. Dr. H. Selçuk BİRİCİK Köpeklerde Holothan Ve Desfluran Anestezisinin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 2006  
5. 55318001 Levent KANDEMİR Y. Lisans Doç. Dr. Nihat ŞINDAK Şanlıurfa Bölgesindeki Atlarda Diş Bozuklukları ve Hastalıklarının Araştırılması 2008  
   
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI  (VET)  
1. 00VFDJ041 Ömer KORKMAZ Y. Lisans Doç. Dr. Hayrettin ÇETİN Şanlıurfa Bölgesindeki Safkan Arap Kısraklarında Cloprostenol Enjeksiyonuyla Seksüel Senronizasyon ve Bu Uygulamanın Gebelik Oranlarına Etkisi 2002  
2. 2001VFDJ040 M. Osman ATLI Y. Lisans Doç. Dr. Hayrettin ÇETİN Şanlıurfa Bölgesindeki Safkan Arap Kısraklarında Dinoprost İle Östrüs Senkronizasyonu ve Gebelik Oranlarının Araştırılması 2002  
   
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI   (VET)  
1. 2001VFFZ031 Sıtkı ÖZBEK Y. Lisans Doç. Dr. Mehmet İRİADAM Sporcularda Kısa Ve Uzun Süreli Egzersizin İmmunglobulin Alt Grupları Üzerine Etkileri  2004  
   
PARAZİTOLOJİ  ANABİLİM DALI   (VET)  
 1. 25314001 Zeliha ÖZKUTLU Y. Lisans Doç. Dr. Murat SEVGİLİ Şanlıurfa Yöresindeki Sığırlarda Hypodermosisin Seroprev Alansı 2005  
2. 35314001 H. Cahit BAYBURS Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. M. Gül ALTAŞ Şanlıurfa Yöresi Kıl Keçilerinde Sindirim Sistemi Nematodlarının Yayılışı 2007  
   
DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI   (VET)  
1. 35317002 Reşat DEMİRKOL Y. Lisans Prof. Dr. Nafiz YURDAYDIN Östrusları Sinkronize Edilen İneklerde İntracervical Ve İntrauterin Tohumlamasının Dölverimine Etkisi 2006  
   
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI     
1. 55319001 Esma POLAT Y. Lisans Doç. Dr. Nihat DENEK Bazı Kaba Yemlerin İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Değerlerinin Belirlenmesinde Farklı Seviyelerde Sulandırılmış At Dışkısının Kullanılma Olanakları 2008  
               
               
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI  
1. 96TFMR014 M. Ünal BOYRAZ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Muharrem BİTİREN Bleomisin’in Neden olduğu Akciğer toksisitesi üzerine Vitamin C ve Vitamin E ‘nin Koruyucu Etkileri 1998  
2. 25307001 Harun AKILLI Y. Lisans Dr. Mete KÖKSAL Normal İnsan Plansetasında Leptin Reseptörlerinin İmmünohistokimyasal Yöntemle Araştırılması 2005  
               
               
               
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI  
BEDEN  EĞİTİMİ ANABİLİM DALI        
S.No Öğrenci No Adı Soyadı Programı Danışmanın Adı Tez Konusu Tez B.Tar.  
1. 96FEBS001 Resul HALAT Y. Lisans Doç. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Amatör Futbolcularda Vitamin C ve E’nin Bazı Sportif ve Fizyolojik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 1999  
2. 96FEBS002 Reha BİÇİCİ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa ZERİN Ferdi ve Takım Sporları Yapan Erkek Sporcularda Bazı Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması 1999  
3. 96FEBS003 M. Kenan ALPTEKİN Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa ZERİN Amatör Futbol ve Voleybolcularda Bazı Fizyolojik ve Solunumsal Parametrelerin Karşılaştırılması 1999  
4. 96FEBS024 Şebnem CENGİZ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Mustafa ZERİN Menstruel Dönem ve Sonrasında Egzersiz İle Bazı Fizyolojik ve Motorik Parametreler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. 2001  
5. 96FEBS025 Nurullah AYÇİÇEK Y. Lisans Doç. Dr. A. Ziya KARAKILÇIK Amatör Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri İle B ve C Vitaminleri Arasındaki Bazı İlişkilerin Araştırılması 2002  
6. 95325001 Abdülaziz KULAK Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Fatma İ. KERKEZ Zihinsel Antrenman Yönteminin 10-12 Yaş Futbolcularda Teknik Beceri Performansına Etkisinin İncelenmesi 2011  
7. 95325002 Gökhan ARIKAN Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Recep KÜRÇÜ Kürekçilerde Alt ve Üst Ektremite Kuvveti ile Fiziksel, Fizyolojik Özelliklerinin, 2000 Metre Ergometre Derecesine Etkisi ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2011  
8. 95325003 Yakup AKTAŞ Y. Lisans Yrd. Doç. Dr. Fatma İ. KERKEZ Türkiye Voleybol İkinci ve Üçüncü Lig Erkek Takımları Sporcularının Bazı Fiziksel ve Kondisyonel Parametrelerinin Karşılaştırılması 2011  
               
 SAĞLIK YÜKSEKOKULU PROGRAMI
 
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
1. 75322001 Şahide AKBULUT Y. Lisans  Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN Şizofren Hasta Yakınlarının Şizofreniye Yönelik Tutumları ve Hasta Bakımında Karşılaştıkları Zorluklar 2009  
2. 75322002 Leyla ZENGİN Y. Lisans Prof. Dr. Meliha ATALAY Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Süt Çocuğu Kliniğinde Yatan Bebek Annelerin Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeyleri 2009  
3. 75322003 Aysel DOĞAN Y. Lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Kolesistektomili Hastalarda Solunum Öksürük Egzersizleri ve Triflow Uygulamasının Akciğer Komplikasyonlarının Önlenmesinde Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi 2009  
4. 75322007 Birgül VURAL Y. Lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel Yaşam Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler 2009  
5. 85322001 Kübra Pınar GÜRKAN Y. Lisans Doç. Dr. Fügen GÖZ Şanlıurfa İlinde Çalışan Hemşire, Ebe ve Sağlık Memurlarının Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Durumlarının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 2010  
6. 85322002 Zeynep DAĞDEVİREN Y. Lisans Doç. Dr. Zeynep ŞİMŞEK Şanlıurfa İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları ve İlişkili Faktörler 2010  
7. 85322003 Mesude DUMAN Y. Lisans Prof. Dr. Meliha ATALAY Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Süt Çocuğu 3 Kliniğinde Akut Gastroenterit Tanısı ile Yatan Hastaların Annelerine Verilen Planlı Eğitimin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi 2010  
8. 85322004 Özlem DOĞA.YÜKSEKOL Y. Lisans Prof. Dr. Meliha ATALAY Elazığ İl Merkezinde Çalışan Hemşirelerin Mesleklerini Profesyonel Açıdan Nasıl Algıladıklarının Belirlenmesi 2010  
9. 75322006 Esra KÖSE Y. Lisans Doç. Dr. Nimet OVAYOLU Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme Durumları ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki 2009  
 
  

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Farmakoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyoloji
Kalp Damar Cerrahisi (Perfüzyon Teknikleri) DR
Kalp Damar Cerrahisi (Perfüzyon Teknikleri) YL
Tıbbi Mikrobiyoloji
Veteriner Fizyoloji (DR)
Veteriner Fizyoloji (YL)
Veteriner Parazitoloji
Veteriner İç Hastalıkları
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Dölerme ve Suni Tohumlama
Veteriner Cerrahi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (DR)
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (YL)
Veteriner Mikrobiyoloji
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Veteriner Viroloji
Hemşirelik
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Araştırma ve Yayın Etiği