KURULUŞ VE GELİŞME
          Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmak amacı ile 11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı resmi gazete’de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası gereğince Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz 1995–1996 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Lisansüstü Eğitim-Öğretime başlamıştır. Tıp, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin değişik Anabilim Dalları ile Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında lisansüstü eğitim verilmektedir.
      Enstitümüzde  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle 30 Lisansüstü Program bulunmaktadır. Lisansüstü programdan; 26'sı yüksek lisans, 4'u doktora programıdır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle toplam 224 öğrenci lisansüstü öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerden 209’u Yüksek Lisans, 15’i Doktora öğrencisidir. Enstitümüz kuruluşundan bu yana 250 mezun vermiştir. 
 
            MİSYONUMUZ
          Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında evrensel etik ilkeler ışığında, bilim ve teknolojiye dayalı eğitim vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, evrensel bilime katkı yapan bilim insanı ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktır.

           VİZYONUMUZ
     Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tercih edilen, dünyadaki nitelikli enstitüler ile eşdeğer, mezunlarının akademik ve araştırma çevrelerince tercih edildiği, bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır. 
  
Haftalık Ders Programı