KURULUŞ VE GELİŞME
 Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp ve Veteriner Fakültelerinin değişik anabilim dalları, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu’nun farklı programların ile Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapmak amacı ile 2547 Sayılı yasa gereğince 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuş olup, 1995–96 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yüksek lisans eğitim-öğretimine başlamıştır.
 
            Faaliyet ve Hizmetler
 Enstitümüz lisansüstü programlarında Tıp Fakültesinde 12, Veteriner Fakültesinde 12, Beden Eğitimi ve Spor  Bölümünde  1, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 1 ve multidisipliner alanda 2 olmak üzere toplam 26 yüksek lisans programı ile 4 doktora programı bulunmaktadır.
1995–96 eğitim öğretim yılından bu yana Enstitümüzün değişik lisansüstü programlarından şimdiye kadar 226 öğrenci mezun olmuştur. Halen farklı anabilim dallarına kayıtlı olan 190 yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır.
Doktora Programlarının açılması için projeler hazırlanmış olu Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilmiştir. Lisansüstü eğitimin temel amaçlarından biri ve araştırma sonuçlarını değerlendiren bireyler kazandırmak olması nedeniyle bir anlamda her mezuniyet tezi kendi çapında ve alanında bir araştırma ve yayın yapıldığı anlamına gelir.
Her Eğitim-Öğretim yılı sonunda Enstitümüzün genel eğitim durumunu ve işleyişini öğrencilerin tez çalışmalarını ve seminerlerini takip etme konusunda, Anabilim Dalı Başkanları ve danışmanlarıyla koordineli olarak çalışılmaktadır.