Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Halit AKBAŞ Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr Üyesi Hikmet DİNÇ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Oktay KESKİN Üye
Prof. Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL Üye
Çetin KILIÇ Raportör





 

BOLOGNA