Reşat AK                                                                                                                                                                     
Şef                                                                                                                                                                                      
Mail : sefvet@harran.edu.tr                                                                                                             
Tel   : 0414 318 3734                           
                                                                                             

Ahmet ÖZDEMİR
Memur
Mail : ahmetozdemir@harran.edu.tr
Tel   : 0414 318 3766


Yazı İşleri:
Yasemin ÇETİN   
Memur
Tel: 0414 318 37 66


 

BOLOGNA