İdari ve Mali İşler                                                                                  


Reşat AK                                                                                                                                                                     
Şef                                                                                                                                                                                      
Mail : sefvet@harran.edu.tr                                                                                                             
Tel   : 0414 318 3734 
                         
    Yasemin ÇETİN   
Memur
Tel: 0414 318 37 66
Mail : yasemincetin@harran.edu.tr           

                                                                             
Yazı İşleri:

Salih KAPLAN
Bilgisayar İşletmeni
Mail : s-kaplan@harran.edu.tr
Tel   : 0414 318 3766

Öğrenci İşleri

Birsel BALTACI
Bilgisayar İşletmeni
Tel   : 0414 318 3766
Mail : birselbaltaci@harran.edu.tr 

BOLOGNA