Prof. Dr. Cemil SERT Müdür (Başkan)
Prof. Dr. Halit AKBAŞ Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Fatma KORUK Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa DENİZ Anatomi (Tıp) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim KORUK Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hakim ÇELİK Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cemil SERT Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zehra YILMAZ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fadile Yıldız ZEYREK Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hediye ACUN Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. M. Salih AYDIN Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ataman GÖNEL Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı V.
Prof. Dr. Ali HAYAT Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abuzer K. ZONTURLU Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Çiğdem ÇEBİ ŞEN Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Füsun TEMAMOĞULLLARI Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet İRİADAM Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Faruk BOZKAYA Genetik (Veteriner) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet AVCI Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Canberk BALIKÇI İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Oktay KESKİN Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehtapgül ALTAŞ Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR Veteriner Viroloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Deniz KORKMAZ Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Arzu TİMUÇİN Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi  Osman Tolga TOGO Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
Nuray AÇAR Raportör
 
 
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA