Nuray AÇAR
Enstitü Sekreteri
Mail : nurayacar@harran.edu.tr
Tel   : 0414 318 3765

Reşat AK                                                                                                                                                                     
Şef                                                                                                                                                                                      
Mail : sefvet@harran.edu.tr                                                                                                             
Tel   : 0414 318 3734 
                                
                                                                         
Salih KAPLAN
Öğrenci İşleri-Tahakkuk
Bilgisayar İşletmeni
Mail : s-kaplan@harran.edu.tr
Tel   : 0414 318 3766

Birsel BALTACI
Yazı İşleri
Bilgisayar İşletmeni
Mail : birselbaltaci@harran.edu.tr
Tel   : 0414 318 3766
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA