KURULUŞ VE GELİŞME 
 
       
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmak amacı ile 11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı resmi gazete’de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası gereğince Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz 1995–1996 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Lisansüstü Eğitim-Öğretime başlamıştır. Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği,  Sağlık Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor  olmak üzere 29 lisansüstü Anabilim Dalında  eğitim verilmektedir.
Enstitümüzde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle 9 Doktora ve 29 Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bu programlardan aktif olan 15’i yüksek lisans ve 7’si doktoradır. Enstitümüzde 2022 Eylül ayı itibarıyla aktif öğrenci sayısı 191 olup, bunun 150’si Yüksek lisans, 41’i de doktora öğrencisidir. Bu öğrencilerden 30’u 2022-23 Güz Döneminde lisansüstü programlara kayıt yapmıştır. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİREKTÖRLÜĞÜ

BAĞLANTILAR

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ