KURULUŞ VE GELİŞME 
 
       
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmak amacı ile 11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı resmi gazete’de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası gereğince Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz 1995–1996 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Lisansüstü Eğitim-Öğretime başlamıştır. Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği,  Sağlık Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor  olmak üzere 29 lisansüstü Anabilim Dalında  eğitim verilmektedir.
Enstitümüzde  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi itibariyle 29 Lisansüstü Program bulunmaktadır. Lisansüstü programdan; 14 yüksek lisans ve 7 doktora programı aktıftir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi itibariyle toplam 181 öğrenci lisansüstü öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerden 148'i yüksek lisans, 33'ü doktora öğrencisidir. 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

BOLOGNA