VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ (DR)
Sıra No Kod Dersin Adı Dersin
Z/S T U K AKTS
1 5363101 Farmakolojide Temel İlkeler Z 2 0 2 6
2 5363102 Toksikolojide Temel İlkeler-I Z 2 0 2 6
3 5363103 Mikotoksinler ve Analizleri Z 1 2 2 6
4 5363104 Antibiyotikler S 2 0 2 6
5 5363105 Beslenme Farmakolojisi (Vitaminler ve Mineral Maddeler) S 2 0 2 6
6 5363106 Toksikolojide Temel İlkeler - II
(Toksikokinetik ve Doz-Yoğunluk Etki İlişkisi)
S 2 0 2 6
7 5363107 İlaçların Farmasötik Şekilleri ve Yapı-Etki İlişkisi S 2 0 2 6
8 5363108 Besinlerde İlaç Kalıntıları, Bilimsel ve Yasal Denetim S 2 0 2 6
9 5363109 İlaç Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Değerlendirilmesi S 1 0 1 4
10 5363110 Çevre Toksikolojisi S 2 0 2 6
11 5363111 Farmakolojide Biyoteknoloji S 1 0 1 4
12 5363112 Toksisite Testleri ve Değerlendirilmeleri S 1 2 2 6
13 5363113 Uçucu Zehirler, Etkileri ve Analizleri S 1 2 2 6
14 5363114 Farmakoloji ve Toksikolojide Bilgisayar Uygulamaları S 1 2 2 6
15 5363115 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı ve Uygulamaları S 1 2 2 6
16 5363116 Dış Parazitlere Etkiyen İlaçlar S 2 0 2 6
17 5363117 Yerel Hormonlar S 2 0 2 6
18 5363118 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengeyi Etkiyen İlaçlar S 2 0 2 6
19 5363119 Solunum Sistemi İlaçları S 1 0 1 4
20 5363120 Veteriner Hekimlikte Neoplastik Hastalıkların Kemoterapisi S 1 0 1 4
21 5363121 Dolaşım Şoku ve Sağaltımı S 1 0 1 4
22 5363122 Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen İlaçlar S 1 0 1 4
23 5363123 Kanatlılarda İlaç Kullanımı ve Uygulamaları S 1 2 2 6
24 5363124 Meme İçi İlaç Farmakokinetiği ve Mastitiste İlaç Kullanımı S 1 2 2 6
25 5363125 Antibiyotiklerin Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi ve Uygulamaları S 1 2 2 6
26 5363126 Endüstriyel Kökenli Zehirler ve Analizleri S 1 2 2 6
27 5363127 Arı Yetiştiriciliğinde İlaç Kullanımı ve Uygulamaları S 1 2 2 6
28 5363128 Hayvan Sağlığında Kullanılan İlaçlarda Avrupa Birliği Düzenlemeleri S 1 0 1 4
29 5363129 Farmakogenetik  ve Uygulamaları S 1 2 2 6
30 5363130 Yatıştırıcı ve Uyku İlaçları S 1 0 1 4
31 5363131 Sempatomimetik ve Sempatolitik İlaçlar S 2 0 2 6
32 5363132 Akuakültürde Antimikrobiyal Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç S 1 0 1 4
33 5363133
 
Merkezi Sinir Sistemi İlaçlarında Temel İlkeler Z 2 0 2 6
34 5363134 Otonom Sinir Sistemi İlaçlarında Temel İlkeler Z 2 0 2 6
35 5363135 Pestisidler ve Analizleri Z 1 2 2 6
36 5363136 Hormonal Sistem Farmakolojisi S 2 0 2 6
37 5363137 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler S 2 0 2 6
38 5363138 Genel ve Yerel Anestezik İlaçlar S 2 0 2 6
39 5363139 Parasempatomimetik ve Parasempatolitik ilaçlar S 2 0 2 6
40 5363140 Sindirim Sistemi İlaçları S 1 0 1 4
41 5363141 Neuromusküler Blokan ve Otonom Gangliyonları Etkileyen İlaçlar S 1 0 1 4
42 5363142 Kalp-Damar Sistemi İlaçları S 1 0 1 4
43 5363143 Kan ve Kanı Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar S 1 0 1 4
44 5363144 Pestisidlerin Halk Sağlığı ve Vektör Kontrolünde Kullanımı S 1 0 1 4
45 5363145 Yem ve Besinlerden Kaynaklanan Olumsuzluk Faktörleri ve Analizleri S 1 2 2 6
46 5363146 Bitkisel Zehirler ve Analizleri S 1 2 2 6
47 5363147 Anthelmintik İlaçlar S 2 0 2 6
48 5363148 Deri Hastalıklarında İlaç Kullanımı S 2 0 2 6
49 5363149 İmmunotoksikoloji S 2 0 2 6
50 5363150 Klinik Toksikoloji S 2 0 2 6
51 5363151 Forensik Toksikoloji S 2 0 2 6
52 5363152 Gelişmeyi Hızlandırıcı Maddeler S 1 0 1 4
53 5363153 Metabolizmayı Etkileyen İlaçlar S 1 0 1 4
54 5363154 Doping ve Analizleri S 1 2 2 6
55 5363155 Ötenazi ve Sıçan Zehirleri S 1 0 1 4
56 5363156 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı ve Uygulamaları S 1 2 2 6
57 5363157 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı ve Uygulamaları S 1 2 2 6
58 5363158 Homeopatik Sağaltım S 1 2 2 6
59 5363159 Farmakolojik ve Toksikolojik Analizlerde Metot Geliştirme ve Validasyon S 1 2 2 6
60 5363160 Farmakokinetik Hesaplamalar S 1 2 2 6
61 5363161 Toksikogenetik ve Uygulamaları S 1 2 2 6
62 5363162 Psikotrop İlaçlar S 1 0 1 4
63 5363163  Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi S 2 0 2 6
64 5363164 Akuatik Toksikoloji S 1 0 1 4
65 5363196 Danışmanlık Z 0 1 0 0
66 5363197 Seminer Z-S 0 2 0 6
67 5363198 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
68 5363199 Tez Çalışması Z 0 0 0 24

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DİREKTÖRLÜĞÜ

BAĞLANTILAR

 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ