Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ Müdür (Başkan)
Doç. Dr. Halit AKBAŞ Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet DİNÇ Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa DENİZ Anatomi (Tıp) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim KORUK Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cemil SERT Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ Tıbbi Biyoloji Tıbbi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zehra YILMAZ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hediye ACUN Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa GÖZ Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı V.
Prof. Dr. Ali HAYAT Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abuzer K. ZONTURLU Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇEBİ ŞEN Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Füsun TEMAMOĞULLLARI Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet İRİADAM Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Akın YİĞİN Genetik (Veteriner) Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet AVCI Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gürbüz AKSOY Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Oktay KESKİN Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehtap Gül ALTAŞ Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR Veteriner Viroloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi  Gökhan ARIKAN Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı
Çetin KILIÇ Raportör
 
 
 

BOLOGNA