TIBBİ FARMAKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
GÜZ YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

1. 5304101 Genel Farmakoloji 3 0 3 6
2. 5304102 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 2 0 2 6
3. 5304103 Otakoidler 2 0 2 3
4. 5304104 Endokrin Sistem Farmakolojisi 2 0 2 3
5. 5304105 Bilimsel tarama, Sunu ve Yazım Teknikleri 2 0 2 3
6. 5304106 Nörotransmitterler-I 2 0 2 3
7. 5304107 Nörotransmitterler-II 2 0 2 3
8. 5304108 Heterohalkalı ilaçlar-I 2 0 2 3
9. 5304109 Heterohalkalı ilaçlar-II 2 0 2 3
10. 5304110 Organik Reaksiyon Mekanizmaları-I 2 0 2 3
11. 5304111 Organik Reaksiyon Mekanizmaları-II 2 0 2 3
12. 5304112 Serbest Radikal Farmakolojisi 2 0 2 3
13. 5304113 Temel Nörofarmakoloji 2 0 2 6
14. 5304114 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 2 0 2 3
15. 5304115 Farmakogenetik 2 0 2 3
16. 5304116 Kemoteröpatikler 2 0 2 3
17. 5304117 Bireye Özgü İlaç Tedavisi 2 0 2 3
18. 5304118 Sinyal İleti Mekanizmaları 2 0 2 3
19. 5304119 Vitaminler ve Mineraller 2 0 2 3
20. 5304120 Temel Psikofarmakoloji 2 0 2 3
21. 5304121 Deneysel Farmakoloji 1 2 2 3
22. 5304122 Biyoistatistik 2 0 2 3
23. 5304123 Proje Yazma 2 0 2 3
 
24. 5304196 Danışmanlık 0 1 0 0
25. 5304197 Seminer 0 2 0 6
26. 5304198 Uzmanlık Alanı Dersi 4 0 4 6
27. 5304199 Tez Çalışması 4 0 4 24
 
  
 
BAHAR YARIYILI
Sıra No Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

1. 5304201 Genel Farmakoloji 3 0 3 6
2. 5304202 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 2 0 2 6
3. 5304203 Otakoidler 2 0 2 3
4. 5304204 Endokrin Sistem Farmakolojisi 2 0 2 3
5. 5304205 Bilimsel tarama, Sunu ve Yazım Teknikleri 2 0 2 3
6. 5304206 Nörotransmitterler-I 2 0 2 3
7. 5304207 Nörotransmitterler-II 2 0 2 3
8. 5304208 Heterohalkalı ilaçlar-I 2 0 2 3
9. 5304209 Heterohalkalı ilaçlar-II 2 0 2 3
10. 5304210 Organik Reaksiyon Mekanizmaları-I 2 0 2 3
11. 5304211 Organik Reaksiyon Mekanizmaları-II 2 0 2 3
12. 5304212 Serbest Radikal Farmakolojisi 2 0 2 3
13. 5304213 Temel Nörofarmakoloji 2 0 2 6
14. 5304214 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 2 0 2 3
15. 5304215 Farmakogenetik 2 0 2 3
16. 5304216 Kemoteröpatikler 2 0 2 3
17. 5304217 Bireye Özgü İlaç Tedavisi 2 0 2 3
18. 5304218 Sinyal İleti Mekanizmaları 2 0 2 3
19. 5304219 Vitaminler ve Mineraller 2 0 2 3
20. 5304220 Temel Psikofarmakoloji 2 0 2 3
21. 5304221 Deneysel Farmakoloji 1 2 2 3
22. 5304222 Biyoistatistik 2 0 2 3
23. 5304223 Proje Yazma 2 0 2 3
 
24. 5304296 Danışmanlık 0 1 0 0
25. 5304297 Seminer 0 2 0 6
26. 5304298 Uzmanlık Alanı Dersi 4 0 4 6
27. 5304299 Tez Çalışması 4 0 4 24
 

BOLOGNA