HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
   
GÜZ DÖNEMİ
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredisi Z/S
1 5322101 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 2 - 2 4 S
2 5322102 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 4 S
3 5322103 Çocukta Büyüme Gelişme 2 0 2 4 S
4 5322104 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 2 0 2 4  
S
5 5322105 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
6 5322106 Çocuk Sağlığında Kanıt Temelli Uygulamalar 2 0 2 4 S
7 5322107 Yenidoğan Hemşireliği 2 0 2 4 S
8 5322108 Çocuk Acil Hemşireliği 2 0 2 4 S
9 5322109 Kadın Sağlığı Hemşireliği I 2 0 2 4 S
10 5322110 Perinatoloji Hemşireliği I 2 0 2 4 S
11 5322111 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 4 S
12 5322112 Kadın Sağlığı Hemşireliği II 2 0 2 4 S
13 5322113 Perinatoloji Hemşireliği II 2 0 2 4 S
14 5322114 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
15 5322115 Aile Planlaması ve Danışmanlık Hizmetleri 2 0 2 4 S
16 5322116 İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri 2 0 2 4 S
17 5322117 Halk Sağlığı Hemşireliği I 2 0 2 6 S
18 5322118 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 6 S
19 5322119 Epidemiyoloji 2 0 2 4 S
20 5322120 Evde Sağlık İzlemleri ve Değerlendirmeleri 2 0 2 4 S
21 5322121 Onkoloji Hemşireliği 2 0 2 4 S
22 5322122 Halk Sağlığı Hemşireliği II 2 0 2 6 S
23 5322123 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
24 5322124 Sağlığı Koruma ve Geliştirme 2 0 2 4 S
25 5322125 Hemşirelikte Yönetim I 2 0 2 4 S
26 5322126 Hemşirelik Hizmetleri Personelinin Geliştirilmesi 2 0 2 4 S
27 5322127 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması I 0 4 2 4 S
28 5322128 Hemşirelikte Yönetim II 2 0 2 4 S
29 5322129 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması II 0 4 2 4 S
30 5322130 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 0 2 4 S
31 5322131 Hemşirelikte Liderlik 2 0 2 4 S
32 5322132 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 2 4 S
33 5322133 İç Hastalıkları Hemşireliği I 2 0 2 4 S
34 5322134 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 4 S
35 5322135 İç Hastalıkları Hemşireliği II 2 0 2 4 S
36 5322136 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
37 5322137 Fizyopatoloji-Klinik Hemşireliği I 2 0 2 4 S
38 5322138 Fizyopatoloji-Klinik Hemşireliği II 2 0 2 4 S
39 5322139 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 2 0 2 4 S
40 5322140 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 2 0 2 4 S
41 5322196 Danışmanlık 0 1 0 0 Z
42 5322197 Seminer 0 2 0 6 Z-S
43 5322198 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 6 Z
44 5322199 Tez Çalışması 0 0 0 24 Z
 
BAHAR DÖNEMİ
Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredisi Z/S
1 5322201 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 2 - 2 4 S
2 5322202 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 4 S
3 5322203 Çocukta Büyüme Gelişme 2 0 2 4 S
4 5322204 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 2 0 2 4  
S
5 5322205 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
6 5322206 Çocuk Sağlığında Kanıt Temelli Uygulamalar 2 0 2 4 S
7 5322207 Yenidoğan Hemşireliği 2 0 2 4 S
8 5322208 Çocuk Acil Hemşireliği 2 0 2 4 S
9 5322209 Kadın Sağlığı Hemşireliği I 2 0 2 4 S
10 5322210 Perinatoloji Hemşireliği I 2 0 2 4 S
11 5322211 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 4 S
12 5322212 Kadın Sağlığı Hemşireliği II 2 0 2 4 S
13 5322213 Perinatoloji Hemşireliği II 2 0 2 4 S
14 5322214 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
15 5322215 Aile Planlaması ve Danışmanlık Hizmetleri 2 0 2 4 S
16 5322216 İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri 2 0 2 4 S
17 5322217 Halk Sağlığı Hemşireliği I 2 0 2 6 S
18 5322218 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 6 S
19 5322219 Epidemiyoloji 2 0 2 4 S
20 5321220 Evde Sağlık İzlemleri ve Değerlendirmeleri 2 0 2 4 S
21 5322221 Onkoloji Hemşireliği 2 0 2 4 S
22 5322222 Halk Sağlığı Hemşireliği II 2 0 2 6 S
23 5322223 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
24 5322224 Sağlığı Koruma ve Geliştirme 2 0 2 4 S
25 5322225 Hemşirelikte Yönetim I 2 0 2 4 S
26 5322226 Hemşirelik Hizmetleri Personelinin Geliştirilmesi 2 0 2 4 S
27 5322227 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması I 0 4 2 4 S
28 5322228 Hemşirelikte Yönetim II 2 0 2 4 S
29 5322229 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması II 0 4 2 4 S
30 5322230 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 0 2 4 S
31 5322231 Hemşirelikte Liderlik 2 0 2 4 S
32 5322232 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 2 4 S
33 5322233 İç Hastalıkları Hemşireliği I 2 0 2 4 S
34 5322234 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0 4 2 4 S
35 5322235 İç Hastalıkları Hemşireliği II 2 0 2 4 S
36 5322236 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0 4 2 4 S
37 5322237 Fizyopatoloji-Klinik Hemşireliği I 2 0 2 4 S
38 5322238 Fizyopatoloji-Klinik Hemşireliği II 2 0 2 4 S
39 5322239 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 2 0 2 4 S
40 5322240 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 2 0 2 4 S
41 5322296 Danışmanlık 0 1 0 0 Z
42 5322297 Seminer 0 2 0 6 Z-S
43 5322298 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 6 Z
44 5322299 Tez Çalışması 0 0 0 24 Z
 

BOLOGNA